หนังสือข้อคิดพื้นฐาน เพื่อผ่านวิกฤติ โควิด ๑๙

หวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นอุปกรณ์น้อยๆเพื่อช่วยนำกรวดเม็ดเล็กๆออกจากรองเท้าของผู้อ่านได้สัก ๑ เม็ดเถิด

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปล. ขอขอบคุณเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ที่เหนื่อยหนัก เสียสละ เต็มหัวใจ เพื่อพวกเราทุกคน จนเราไม่มีวิกฤติใหญ่ในวิกฤติที่เกิดขึ้น …. ขอขอบคุณใน “น้ำใจ” และ “วินัย” ของคนไทย ที่ร่วมจับมือกัน ช่วยเหลือกัน จนเราผ่านวิกฤติมาได้ด้วยกันหลายจังหวะ … ขอขอบคุณที่ทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่ เพื่อมีโอกาสเขียนบันทึกฉบับนี้ครับ